În contextul actual global capătă popularitate o nouă strategie pentru dezinfectarea și prevenirea dezvoltării bacteriilor pe suprafețe, cu precădere cele din domeniul sanitar. Este vorba de crearea „suprafețelor auto-dezinfectante” prin acoperirea acestora cu metale grele, precum cuprul sau argintul, care au proprietăți antimicrobiene înnăscute, dar și aplicarea pe aceste suprafețe a compușilor care își păstrează activitatea antimicrobiană timp îndelungat.

Argintul acționează asupra proteinelor din pereții celulari microbieni, ducând la moartea celulară. Radicalii generați de cupru acționează în mod similar. Aceștia pot deteriora lipidele, acizii nucleici și proteinele, ducând la moartea celulelor. Activitatea antimicrobiană a cuprului se datorează în primul rând capacității sale de a forma radicali reactivi de oxigen care afectează acidul nucleic și proteinele. S-a dovedit că impregnarea suprafețelor cu aliaje de cupru reduce contaminarea bacteriană a acestora. Sunt, însă, necesare studii suplimentare privind activitatea antimicrobiană a acestor procedee pe termen lung, în urma cărora să se determine rentabilitatea acestora.

Tratarea suprafețelor cu peritionă de zinc presupune încetinirea dezvoltării bacteriilor aceste suprafețe. Peritiona de zinc are proprietăți antimicrobiene, bacteriostatice, antifungice și fungistatice, astfel încât se acționează prin inhibarea dezvoltării celulelor bacteriene. Drept urmare, pe suprafața materialelor tratate antimicrobian se împiedică fomarea de culturi bacteriologice. În acest mod se contribuie la împiedicarea diseminarii bacteriilor și microbilor, precum și la evitarea contaminării încrucișate în unitățile sanitare.

Tratarea antimicrobiană a suprafețelor și folosirea echipamentelor tratate antimicrobian  contribuie la concursul de metode prin care se vizează realizarea eficientă a curățeniei și deiznfecției în cadrul unităților sanitare, astfel încât supravegherea epidemiologică și controlul bolilor transmisibile să fie realizate cu succes.